els morts per la
Guerra Civil a la Segarra

CASTELLANO

PÀGINA D'INICI | presentació | enllaços d'interès | opinió i consultes

Hospital Militar de Cervera | Hospital Militar de Sanaüja |
Equip quirúrgic 53D de Guissona | Hospitals Militars de Vallfogona de Riucorb |
Hospital Militar de Sisteró | Tren Hospital núm 20 |
Camp de Treball núm 4 de Concabella | Camp de Concentració de Cervera | Altres víctimes
PRESENTACIÓ

 

L’any 1986, per encàrrec de l'historiador Josep Benet, aleshores director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, vam realitzar la recerca consistent a relacionar els combatents de la comarca de la Segarra morts en acció de guerra, ja sigui als fronts de combat o bé als hospitals militars de reraguarda. Aquella investigació s’emmarcava en una de més general consitent a conèixer amb el màxim d’exactitud la relació de tots els combatents catalans, d’un i altre bàndol, morts per la Guerra Civil de 1936-1939. Centrats en la Segarra observàrem l’existència de quatre centres hospitalaris de reraguarda, un, el més important, localitzat a Cervera i altres tres, menors, a Sanaüja, Sisteró i Guissona, a més a més del Tren Hospital núm. 20, que recorria la línia Barcelona-Manresa-Lleida i que actuava com a hospital o ambulància mòbils per tal d’atansar els combatents ferits i/o malalts dels fronts als hospitals militars de reraguarda. El cos central del treball que presentem és, doncs, donar a conèixer la relació de tots els combatents d’un i altre bàndol que, en compliment del seu deure, varen morir en aquests centres de reraguarda. Una segona part, la conformen la relació de víctimes al Camp de Treball núm. 4 de Concabella, al Camp de Concentració de Cervera, i un apartat d’altres víctimes, bàsicament refugiats i soldats que moriren en circumstàncies diverses.


L'historiador Josep Benet al Centre d'Història Contemporània de Catalunya
(Foto Xavier Santesmasses)


Soldats republicans en les dependències de l'exuniversitat de Cervera,
on s’havia instal·lat l'Hospital Militar el 22 de maig de l'any 1938. (Fons Gómez Grau)

Fins ara les relacions nominals de combatents morts en aquests hospitals romanien inèdites en els arxius que, sobre el cost humà de la Guerra Civil, guarda el Centre d’Història Contemporània de Catalunya i el propi autor. Les relacions nominals que presentem, per tant, són el fruit d’aquella recerca, ampliada i complementada fruit d’una segona consulta durant els estius de 2004 i 2005 als Registres Civils de la comarca, als responsables dels quals volem agrair la seva amable col·laboració. Malauradament no s’han pogut consultar les fonts més directes, com podria ser la documentació dels propis hospitals. Tampoc no s’ha pogut consultar, tot i la cerca efectuada, els Registres del Cementiri per tal de comparar i contrastar aquelles dades amb les del Registre Civil.

Cementiri de Cervera. Detall de la creu de la sepultura
d'un combatent republicà (Foto Jordi Oliva)

Cementiri de Cervera. Detall de la creu de la sepultura d'un combatent nacional
(Foto Jordi Oliva)Serveixi, per tant, aquesta recerca, en la seva doble vessant de treball històric i testimonial, per contribuir al coneixement del passat recent però massa sovint inconegut i/o oblidat, i a la recuperació de la memòria col·lectiva.

Els llistats que presentem tenen el caràcter de provisional. Per tant, poden ser sotmesos a revisió per rectificar o afegir el que calgui, completant i/o corregint els noms, edats, llocs de naixement i/o veïnatge. Demanem, per tant, a aquelles persones que puguin facilitar rectificacions o noves notícies que ho facin dirigit a la persona que signa i a l’adreça postal del Centre Municipal de Cultura de Cervera, carrer Major 115, 25200 Cervera; enviant un correu electrònic per mitjà de la pàgina web, o bé a l’adreça que figura darrera el meu nom.

Així mateix demanem a les persones que hagin conservat documents acreditatius de la mort d’aquests civils i/o soldats, que enviïn l’original, una fotocòpia o un arxiu en format PDF amb una còpia del document, per tal d’anar completant els arxius sobre la passada guerra civil. 

Jordi Oliva i Llorens
jolival@uoc.edu
 


© 2004  Jordi Oliva i Llorens, jolival@uoc.edu - Centre Municipal de Cultura de Cervera, secretaria@cmc-cervera.com